Curriculum Vitea Hanneke Breteler van Bredion

Personalia

Naam: Hanneke Breteler

Geboorte datum: 15 mei 1977

Werkervaring:
Februari 2009 – heden Bredion onderwijskundige dienstverlening:
Zzelfstandig onderwijskundig ondernemer. Bredion biedt een breed scala aan onderwijskundige diensten.

Januari 2008 - Januari 2009 Schouten en Nelissengroep, ISBW:
Onderwijskundige bij Hogeschool ISBW. Een brede functie met uiteenlopende onderwijskundige taken die verband hielden met alle facetten van een Hogeschool. Ik ben bijvoorbeeld nauw betrokken geweest bij het hele accreditatieproces van twee bacheloropleidingen. Een belangrijk onderdeel hierbij was het ontwikkelen van het nieuwe competentiegerichte curriculum. Een ander voorbeeld is de rol van studiebegeleider waarin ik mij bezig hield met het begeleiden van studenten in het gehele proces, dat wil zeggen van instroom tot uitstroom.

Maart 2006 - Januari 2008 Fontys Hogescholen:
O nderzoeker/docent op een Pabo. Binnen deze functie heb ik onderzoek met concrete onderwijstaken gecombineerd in zowel de voltijd- als de deeltijdopleiding en ben ik als projectleider betrokken geweest bij de ontwikkeling van beleid op het gebied van onderzoek in het curriculum en de opleiding. Vaak ook in afstemming met andere onderwijsinstellingen. In het kader van mijn onderzoek heb ik diverse workshops gegeven op verschillende congressen (ORD, VELON)

Januari 2004 - Maart 2006 Inspectie van het Onderwijs:
Medewerker account. Het in kaart brengen van de kwaliteit van basisscholen in een specifieke regio was hierin een centrale bezigheid.
Opleiding:

1998 - 2003 Onderwijskunde Universiteit Utrecht

1995 - 1997 PABO (propedeuse)

1989 - 1995 HAVO