Projecten van Bredion

VELON - De VELON (vereniging voor lerarenopleiders in Nederland) is de afgelopen jaren gegroeid van 700 naar zo’n 1500 leden. In diezelfde periode is een aantal nieuwe initiatieven genomen zoals het oprichten van nieuwe werkgroepen en het organiseren van de jaarlijkse studiedag. De vereniging wil verder groeien naar een professionele organisatie die haar leden op een groot aantal gebieden ondersteunt. In dat kader ondersteunt Bredion in opdracht.
Voor meer informatie www.velon.n

NTI - Opleiden op de werkplek
Bredion begeleidt studenten in hun leertraject waarbij studenten leren op hun werkplek.
Voor meer informatie www.nti.nl

NCOI- Ontwerpen van onderwijsmaterialen

Fontys Hogescholen- Onderzoek in de  Master Leadership in Education